Archiv pro rubriku: Zajímavosti

Impro: Kudy jsme šli a kam jsme mířili

Milí improvizátoři, milí kamarádi z divadelní skvadry Vyšíváme s Martou. Sice už je to nějaký ten pátek, co jsme měli poslední setkání pod mým vedením, ale já doufám, že následující slova mají určitou trvalejší hodnotu. Pokusím se vyjádřit, jak jsem přistupoval k našim tvořivým tréninkům a kam jsem směřoval naše snahy na „divadelních prknech“. A jen pro začátek: Nic zde neberte jako dogma, impro je o svobodě.

Impro?

Nepřipravený divadelní projev, mladá, dynamická forma divadla. Tvoří se teď a tady, často na téma od diváků, takže funguje velká interakce mezi jevištěm a hledištěm. V základním pojetí je vystoupení nezávislé na kulisách, scénáři, kostýmech, rekvizitách.. Jde především o vlastní kreativitu a spolupráci s lidmi v týmu. Takto stručně představuji impro někomu, pokud jej lákám na zkoušku.

Divadelní improvizace je košatá disciplína. Může zahrnovat dlouhé formy více blízké běžnému divadlu, může se skládat z čistě pohybových kreací promíšených s tancem, může být postavena na jednom člověku a jeho imaginaci jako u páně Duška – my jsme se zaměřovali především na kratší formy tzn. jeden uzavřený příběh má většinou do pěti minut.

Proč dělat impro

Vezmu to nejprve osobně. Impro mne ovlivnilo jako máloco. Ukázalo mi, že k příjemnému trávení času postačí člověku vlastní hlava, ideálně rezonující s myšlením spoluhráče. Díky stále omílanému pravidlu akceptování cizích nápadů (hlavně nenegovat!), spatřuji za všedními situacemi či větami nabídky, které lze rozvíjet. Nedokáži posoudit, zda-li mne udělala improvizace tvořivějším, avšak rozhodně mi pomohla trochu uzemnit cenzora, který člověka drží v mezích konformity.

Stává se mi stále, že se při veřejném vystoupení zakoktám či pozapomenu, ale díky impru to beru jako součást celku a proto se s tím lépe vyrovnávám. Na jevišti či ve zkušebně při každé schůzce stavíme a ihned s koncem děje daného skeče vše boříme – což učí nedržet se úzkostlivě vlastních výmyslů. Co se mi líbí, to si klidně mohu ponechat poznamenáno či ve vzpomínce.

Miluji na divadelní improvizaci, že skrze ni mohu zažít nekonečné množství situací, zaplést se do sociální vztahů, být zcela jinou osobou než jsem, navštívit každou existující i neexistující zemi. Hranice udává představivost (celé skupiny) a i ty se dají časem rozšiřovat.

Přes impro jsem potkal zajímavé, chytré a zábavné lidi. Není rozhodně od věci se těšit na schůzku nejen kvůli činnosti samé, ale též kvůli kulturně žijícím a otevřeným bytostem.

V posledním odstavci této sekce bych rád zmínil, že motivace členů týmu může být různorodá. Trenér svým přístupem a případnými restrikcemi může ovlivňovat, jakou „sortu“ budou tréninky oslovovat (může, nemusí). Někdo rád baví lidi a jeho cílem jsou například pravidelná vystoupení, leckdy showmana elektrizuje i to lehké špičkování, soupeření mezi hráči z hlediska zábavnosti. Též jsem potkal členy, kteří se chodily na trénink uvolnit, rozprostřít myšlení, používat hlavu jiným způsobem než ordinérně dělají. Na tréninky se dostavují též tací, kteří by rádi přenesli kýžené schopnosti v improvizaci – vnitřní vyrovnanost, spontaneitu, tvořivost – do svého každodenního života, někdy překonávají sami sebe a svou introvertnost. S lidmi kolem Longforem jsem zas cítil, že nás těšilo objevovat u nás málo prozkoumané teritorium delších improvizací. Další typ účastníka je tvůrce, fascinovaný hrami fantazie. Nedělím na kategorie, motivace bývá často kombinací víc tužeb. Já třeba přišel na první trénink Střel/Kopru, protože jsem neměl najednou ve středu večer co dělat.. Není špatné si uvědomit, co je cílem členů týmu a též týmu jako celku.

Improzápas

Krátké improvizace mohou sršet velkou energií. Když následují v rychlém sledu za sebou, je mozek hráče stále v módu „brainstormingu“ a přichází s čerstvými nápady. Na nedlouhé scény se pak lépe soustředí hráči i diváku, pokud nastane svízelný či dokonce nudný moment, netrvá nikdy dlouho a může být snadno zapomenut ve vlně eforie při povedenější chvilce.

Zápas v divadelní improvizaci je podle mne velmi vhodná forma vystoupení i pro začínající herce (v tomto případě hráče). Je dobře vymyšlená a může snadno fungovat. Střet dvou týmů motivuje hráče k výkonům a divák může být strhnut podobnou atmosférou jako na stadionu při hokeji nebo fotbalu.

Klíčovými postavami jsou konferenciér a rozhodčí, kteří mohou a měli by nad zápasem držet ochranou ruku. Rozhodčí může včas zasáhnout, když se nějaká improvizace řítí do záhuby. Může ji prospět i tím, že zapíská faul „zdržování“ a hráči se useberou. Tím, že je na chybu (třeba příliš dlouhé váhání) explicitně upozorněno, prožívá divák okamžitou katarzi. „Jo, tady to nesedlo. Nejsem jediný, komu to tak přišlo. Tak popojedem.“ Na zádrhel bylo upozorněno a tím je vyřešen. Rozhodčí komponuje za sebe jednotlivé rámce pravidel, kategorie, a tím staví strukturu zápasu a mění jeho dynamiku. Například začne jednodušší kategorií, ve které se hráči cítí jistěji, nebo je naopak jindy postaví před výzvu a tím vybudí obecenstvo. To je implicitně součástí show, jelikož zadává témata a hlasuje – rozhodně může hrát i větší roli, ale je s ním počítáno už takto v „designu“ formy.

Zmíněný konferenciér, moderátor, propojuje jeviště, hlediště, sudího, týmy… Je spoluzodpovědný za atmosféru na zápasu – například rozehřívá publikum, umožňuje mu se bavit. Zvlášť u diváků, kteří ještě neměli s podobnou show dosud zkušenost, poukazuje moderátor na fakt, že se skutečně jedná o improvizaci.

Improzápas má strukturu, má pravidla. „Vytyčení hřiště“ improvizaci dělá jednodušší. Ne každý se cítí komfortně, pokud má scénu pro sebe a nic do začátku. Stačí už nějaké omezení a je to snazší. (Např. udání prostředí .. „Jsi v ponorce.“ ) Kategorie, které na krátké příběhy kladou určité požadavky, umožňují se předvést v rámci mantinelů. Ukažme, že se nebojíme veršovat nebo vystřihněme během třiceti vteřin pohybovou etudu. Pravidla zhlečují improvizování a hráč jich může využít při útoku na divákovu bránici.

Improtrénink

Schůzky souboru jsou potřebné. Leckdo se ptá, zda-li je možné „trénovat improvizaci“ a podle mne to možné je. Jednak jde o rozvoj klíčových schopností jako rychlost reakce, tvořivost, narace, vyrovnanost, pak je rovněž cílem sehrání se ostatními. Důležitá je sebedůvěra, ale stejně tak je potřebná i důvěra v druhé. Některé zábavné momenty mohou vyrůst jen postupným stavěním, spoluprácí, ale když kolegovi nevěříte, někdy vezmete otěže do vlastních rukou a pak už to nemusí být přijemná kooperace, protože se může on zaseknout pod nátlakem… Součástí tréninků bývá i seznámení se s formou vystoupení – jako třeba hraní zápasových kategorií.

Jako trenér jsem snažil o zajištění dobré atmosféry pro tvorbu. Bezpečné prostředí, kde se každý může (dramaticky) vyjádřit a necítí se v každém momentu souzen, považuji za základ. Dohromady s vnitřní touhou tvořit a s inspirací je bezpečné prostředí jakýmsi podhoubím pro vznikající příběhy.

Většina tréninků byla navěšena na jednoduchou kostru, která se dá vyjádřit jako „blbnutí, cvičení, hraní“. Část „blbnutí“ slouží pro zanechání běžných životů na pobřeží, když se chceme ponořit do improvizace. Zapomeneme na to všední a žijeme daným okamžikem. Během „cvičení“ je možné opakovat něco z minula nebo si vzít nějaké nové téma na probrání. Každopádně při „cvičení“ často dochází k zaměření na jednu věc, dovednost, techniku, přístup a na ostatní se neklade takový důraz. Zato při „hraní“ se upotřebí vše – tělo, hlas, mysl, spoluhráči – a účastník tréninku se učí praktikováním improvizace.

Vřele doporučuji exkurzi do další improvizačních skupin. Liší se fungování různých týmů a i přístupy trenérů. Já mám ve zvyku ke věcem leckdy přistupovat analyticky a hodně přemýšlet, někomu může vyhovovat spíš maximální důraz na prožívání a na vycházení z aktuálního momentu, zaměření se na emocionální stránku. Bohaté zkušenosti z vícero týmů se mohou zúročit ve flexibilitě člověka a jeho připravenosti reagovat na neočekávané.

Zaměření tréninků

Měl jsem v mysli určitou zastřešující vize pro všechny tréninky, pro podmnožiny tréninků i pro každý trénink jednotlivě. Všeobecný cíl není překvapivý: umět improvizovat. Při bližším zkoumání se odkryje pod touto kýženou schopností hodinový strojek složený z dovedností, technik a umů.

Pár užitečných schopností, které se mohou pocvičit při tréninku, jsem již zmiňoval, přidám ještě několik: sebedůvěra, spolupráce, rychlost reakce, koncentrace, rozhodnost, vypnutí cenzora, tvořivost.

Z hlediska obsahu improvizací se vyplatí podívat na: tvorbu příběhu, vystavění charakteru, vztahy postav, zabydlování prostředí, atmosféru scény. Je to dost kusý seznam, každá položka by si rozhodně zasloužila víc prostoru. Například krátce k tomu „příběhu“. Kdo se podíval na nějaký můj trénink, možná si ještě pamatuje trochu směšně zjednodušující frázi: „Příběh má začátek, prostředek a konec.“ Přijde mi to ale dost pro uchopení základní podstaty nesložitých příběhů – v úvodu se většinou divák seznamuje s rolemi, prostředím; pak je napnut, často se řeší na jevišti nějaký nastolený problém; a na závěr je třeba, aby to někam vyplynulo a aby děj nebyl nekonečný… Ano, experimentuje se s příběhem a svět již viděl hodně neortodoxních vyprávění, avšak neškodí se aspoň odpíchnout od nějákého myšlenkového vzorce.

Pokud herce osvítí inpirace a zrodí se myšlenka, kterou by rád předal publiku, hodí se mít zažité z tréninků různé formy vyjádření. Přijde mi, že nejbezpečně se při zkouškách lidé cítí při mluveném projevu. Pak tu máme verše, zpěv a i hudbu samotnou jako cestu pro sdělení. Ideálně je improvizátor zdatný v koordinaci svého těla a může tedy promlouvat čistě pohybem, může i tančit. Dramatický projev jako celek zahrnuje tělo, hlas, mysl a prožití.

Odstavce výše byly hodně výčtové, zamýšlel jsem se v nich, na co jsem se snažil zaměřit během různých tréninků v uplynulých letech. Ještě mi zde chybí část, kterou bych nazval „techniky“. Jedná se o určitá pravidla – někdy psaná, někdy vytušená. Jednou z nich je pro mne „divadelní vystupování“, které říká zjednodušeně: hraj pro diváka – mluv nahlas a zřetelně, aby ti rozumněl, udržuj kompozici na scéně přehlednou.. (Jak slova házím na stránku, je mi jasné, že do všeho by se dalo rýpnout, vše by se dalo rozbrat a převrátit. Samozřejmě, že na scéně můžete být zády a něco huhlat, pokud je to vaším záměrem a chcete docílit nějakého kýženého efektu.)

Do „technik“ bych obsáhl též zvládnutí pravidel zápasových kategorií. Například v Pyramidě je mimo hereckých výkonů jednotlivců a souhry skupiny potřeba též vědět, jak technicky tato kategorie vypadá. Jakou má strukturu (že postupně přibývají lidé a každý s sebou přinese nové prostředí), jak se dějí změny (například přicházející člověk tleskne, ostatní zmrznou na moment), jak improvizace končí (když je tam zas jen jeden). Ano, i kategorie jsme si zkoušeli dohromady, však si vzpomínáte.

Co si odnést

Výše jsem navařil takový slovní guláš. Rozkouskované myšlenky, trochu okořeněné, možná nedovařené. Zakončím nejinak. Vyhrknu na vás konkrétní hesla a připojím k nim svůj komentář. Pokud se vám nebudou líbit, neberte je. Pokud je považujete za užitečné, zapište si je za uši.

Ať se děje, co se děje, tak se budu bavit
Trochu úsměvná mantra. Pomáhá mi připomenout, že z improvizace chci mít potěšení, kochat se experimentováním, prožívat emoce, nahrávat si na smeče s kolegou. A po většinu času platí, že pokud najde vyžití herec, i divák je spokojen při sledování. Taky se v těch slovech ukrývá touha se nevzdat, když už některý příběh vypadá neřešitelně. Je v nich zakódována i vnitřní proaktivita – pokud se nesoustředím a nesnažím, málokdy odejdu s dobrým pocitem. (A pozor, „bavením“ nemyslím jen smání se od ucha k uchu, ale širší škálu činností, které dávají satisfakci.)

Síla asociace
Pokud je improvizace stavba, asociace jsou cihly. Ty propojení konceptů v hlavě, vazby mezi slovy mne nepřestanou fascinovat. Asociování používám často na nastartování mozku, vrším slova za sebe, dokud mne něco nezaujme. Máte téma? Bezva. Jaké mne napadají postavy, prostředí, problémy, situace.. a jedem.

Jednotliví členové týmu si asocijují v hlavě a tvoří keříky provázaných slov, pokud se keře všech zkombinují, máte ze semínka tématu slušný strom možností. Kořeny a kmen jsou ty asociace, co napadnou každého a drží nás v jednom rámci, menší větve a listy, plody (kde najít propojení s tématem je už skládačka) – to je ta ozdoba, to překvapení, co nás táhne. Právě díky rozmanitosti našich myslí může být možností hodně a na nás je pak strom různých cest příběhu prostříhat, aby byl přehledný a upravený. No ty, kokso. Asi jsem měl studovat botaniku či co.

Příběh má začátek, prostředek a konec
Už jsem to řešil někde výše..

Platforma
Snažím se co nejrychleji (pokud nejde o delší formu impra) zorientovat respektive vymyslet a předat: kdo jsem, kde jsem a čemu čelím (co řeším). Na tréninku jsme to opakovali do zemdlení, cvičení pro dva na třicet sekund. Všimněte si, jak je pěkné, že slova „asociace“ či „platforma“ jsou téměř odborné termíny. Tím líp. Aspoň s nimi nemáme spojený nějaký další balast a v hlavě se nám pěkně usadí. Nyní nás čeká ještě pikantnější termit.

Akceptace
Příjmaní – myšlenek, předešlého děje, postav, nálady diváků. Zpočátku mi bylo vštěpováno imperativem „Neneguj!“ Protože to je velice přirozená reakce, pokud si začnete s někým na něco hrát, moc to neumíte a chcete mít převahu. On vám něco nabídne a vy to odmítnete, čímž se běžně dostanete „nad něj“. Návrh může být ukryt v oslovení „Pane pošťáku, ráda vás vidím, máte už dopis od Frederika?“ „Nejsem pošťák. Jen se tu procházím.“ „Aha.“

Myslím, že je potřeba mít respekt k cizím výtvorům a myšlenkám – i když se nám ne vždy zamlouvají. Jakmile už jsou venku, je potřeba je vzít do hry. Akceptovat je. Slovo „akceptovat“ se mi líbí víc než „nenegovat“. Cítím v něm i ten další stupeň spolupráce, kdy už se nepřistupuje na vše, ale hráči si věří na tolik, že jim nevadí přetvořit již nabídnutou věc. Akceptuji tvůj nápad, ano, a co to zkusit takhle. „Pane pošťáku, ráda vás vidím, máte už dopis od Frederika?“ „Nejsem pošťák, asi vás pomílila má uniforma. Frederiko je pohřešován.“

Konflikt, problém, napětí
Dost příběhů se točí kolem řešení situací – komplikovaných i jednoduchých, vztahových či existenciálních. No zkrátka, jaké zprávy pouštějí v televizi v novinách? Člověk z nich může trochu dostat pocit, že je všude korupce, nehodovost, že se loupí, vraždí či se něco vždy zpacká, že se politici hádají. Nicméně je to hlavně tím, jaké zprávy jsou vybírány jako zajímavé pro lidi. A když to není vyloženě kriminální případ, jedná se o jiný typ problému jako výzva (Jaroš jako první Čech pokoří 14 osmitisícovek..). Problémy a jejich řešení nás baví. Na některé filmy či divadelní kusy se díváme i proto, abychom si prožili nějakou konstelaci (do které bychom se jinak neradi dostali, nebo třeba nemáme šanci ji zažít).

Podle mne „zábavnost“ je hodně spojena s překvapením, to zas s očekáváním. Konfliktní situace (dvou postav, postavy a prostředí..) nás navnadí na další vývoj. Za poznámku stojí, že problém si je třeba chvilku hýčkat a nevyřešit jej hned. „Spadli ti klíče do kanálu? Neva, tady máš náhradní.“ A už se nikdy nedozvíme, jak humorné bylo vytvořit z kusů oblečení „provaz“, zavěsti na něj ohnutou sponku a pokusit se rybařit. Nebo jak se hrdina seznámil s Lídou, když šplhal po hromosvodu do svého bytu a ona zrovna chtěla skončit svůj život.. To, že příběhy jsou o řešení problémů a ne jejich rychlém vyřešení, dokazují i humorné skeče How It Should Have Ended, které ukazují, že některé potíže filmových postav by se dali zakončit jednodušeji, než jak si vysnil scénárista..

Šest emocí

 • Strach
 • Hněv
 • Nechuť
 • Smutek
 • Radost
 • Překvapení

Někdy při tvoření postavy se nechám nejdřív prodchnout nějakou emocí a ta ovlivní její zrod. Tady je seznam šesti základních emocí. Můžete najít i jiné. Já jsem někde četl, že člověk si většinou nepamatuje delší seznamy než se sedmi položkami. A přijde mi, že dost emocí leží v kombinaci zmíněných (+ intenzita). Zaskočený = překvapený + strachující se + špetka nechuti.

*Na tento seznam pocitů jsem narazil na workshopu Markéty Pucové (Vackové) ze skupiny /na:u/

Přimrknutí
Skvělé, né-li nezbytné, je mít přehled o druhých na jevišti. A vzájemný oční kontakt rozhodně není čas od času na škodu. Já jsem za něj vděčný při nejistotě, například v počátku improvizace touto komunikací můžeme sladit naše nápady a vydat se nějakým směrem. Přimrknutí jde ještě dál – značí vzájemnou důvěru. Berte to jako metaforické přimrknutí. Jsme na jedné vlně.

Role tchýně se objeví na scéně ve chvíli, kdy manžel zahýbá své staré, a tak uklidí milenku do skříně. „Vláďo, přijela jsem dřívějším vlakem, to je štěstí, že jsi doma. Aspoň nemusím tvrdnout venku.“ „Nojo, můžeme tu teď měknout spolu uvnitř.“ (Místo toho, aby tchýně šla rovnou do konfliktu a objevila metresu, notuje si s manželem v napínavé hře.) „Vláďo, kam si můžu dát kabát? Kde máte skříň, ať se mi na něj nepráší!“ „Já vám jej pověsím maminko, zatím se posaďte.“ „Jsi zlatý. Ještě si odskočím. Už jsem tu dlouho nebyla, ale kde máte záchod si pamatuji naprosto přesně..“ (Bere za dveře skříně..) etc.

Přimrknutí ocení i divák. Když mu naznačíte, že víte, že se dívá a že si domýšlí. Když vše není řečeno na plnou hubu a je prostor pro představivost.

Já už se asi vypsal. Tak už dost.

K čemu vést děti ve škole? Najít svou vášeň

Ve středeční podvečer 18.12.2013 se sešla skupinka lidí propojená zájmem o vzdělávání. Zorganizoval jsem setkání, které mělo cílit na využívání technologií při učení a ve vyučování. Ponořili jsme se do diskuze, ale místo sdílení informací o high-tech novinkách jsme se nejprve snažili zodpovědět otázky:

- Jak učili nás? Co bylo dobře, co nám nevyhovovalo?
– Co je podle nás nejdůležitější se naučit?

Přišlo nám, že bez toho, aniž bychom věděli, kam míříme, nemůžeme probírat prostředky (technologie), jak se tam dostat. V tomto textu naleznete klíčové body, které jsem si zapsal. Odkazy a inspiraci, o níž jsme se bavili.

Úvodem bych rád pro korektnost upozornil, že vše uvádím ze svého subjektivního pohledu a doufám, že nepřekroutím cizí ideu. Vycházím ze svých poznámek, myšlenek a dojmů. Budu zde diskutéry uvádět křestním jménem, snad jim to nebude činit problém.

zezadu

Skupina, která přijala místo u jednoho stolu, byla různorodá. Neskládala se z kapacit na danou problematiku, to sice ne, ale všichni jsme lidé, kteří by si přáli vzdělávací proces zlepšit. Zároveň každý měl a má své zkušenosti ze studia. O to jsme se opírali především. Někdo prošel průmyslovkou, někdo všeobecným gymnáziem, většina zamířila na vysokou školu. Univerzita ale ne všem dávala, co hledali, a tak šli pracovat nebo podnikat. Dost obecného, pojďme na konkrétní výstupy.

Jak učili nás? Co bylo dobře? Co by mohlo být jinak?
Dovolím si parafrázovat podstatné příspěvky.

Petr Z.:
Věděl jsem, co na průmyslovce chci. Ale mnozí spolužáci, nevěděli důvod, proč se učit, a tak si moc neodnesli. Nikdo se nechce učit beze smyslu.

Honza Kub.:
Co se týče technologií, nám maximálně pustili video nebo jsme se učili s excelem. A že by nám někdo řekl, jak dělat prezentace? To jsem byl donucen se naučit sám dělat doma, ale ne ve škole. Mělo by se víc využívat materiálu, co je zdarma dostupný na webu – jako například videolekcí od Khan Academy (pozn. editora: česká verze zde a ještě poutavý TEDtalk).

Martin R.:
Khan Academy je dobrá věc, považuji to za posun od učitele jako „mluvící hlavy“ víc k mentorovi. Žáci se teorii učí doma a ve škole se dá diskutovat, řešit jednotlivé problémy. Osobně bych změnil strukturálně celé školství. Začít velkou myšlenkou, pojmout to koncepčně a nedělat jen nějaké dílčí změny.

Pro mne byl skvělý inovátor ve vzdělávání Tomáš Baťa, ten měl nápady a kapitál. A vlastního syna dal na kvalitní internátní školu ve Švýcarsku, internátů bych u nás uvítal víc. Někde rodina ve výchově a vzdělávání selhává… Podle mne se děti rodí zvídavé a postupem času je to z nich vytřískáno (pozn. editora: viz nejznámější TEDtalk od sira Robinsona). Kam se ten zápal pro objevování vytratí? Přijde mi, že jsem nyní obklopen lidmi, kteří nesnáší svoji práci.

Adriana:
Vnímala jsem dlouhou dobu, že vzdělání je zbytečná povinnost. Důvod pro studium výšky? Abys měla diplom. To souvisí taky s tím, že mít maturitu už dnes nic neznamená. Našla jsem si smysl, proč chci studovat, ale až sama po dvou letech na VŠ. Mohlo by se to víc řešit ve škole.

Honza Kl.:
Chodil jsem na všeobecné gymnázium. Vyučující většinou takoví klasici, nic opravdu poutavého… Jedinečná však byla jedna cizinka, učitelka angličtiny, která mne dokázala odblokovat, rozmluvit. A nemusela k tomu používat extra technologie, prostě si sedla na lavici a bavili jsme se. Stačilo jí chovat se přirozeně.

Učím angličtinu na střední. A musím říct, že už naprosto nefunguje motivace typu „dostaneš pětku“. A chybí i hrozba totálního neúspěchu. Studenti vědí, že učitelé „jim to nakonec daj“. Vždyť z vedení chodí pokyny, abychom je nevyhazovali. Pokud nebudou žáci, tak my pak prý nebudeme potřeba… Přišel jsem sem načerpat nové nápady, jak využít třeba elektroniku, bez které už studenti ani nevyjdou z domu. To by je mohlo zaujmout.

debata

Vítek:
Dostal jsem se takovou oklikou na Gymnázium Jana Keplera, kam jsem skutečně chtěl. Mám srovnání i z jiných škol. Na Keplerovi bych hlavně vyzdvihl to, že jsem necítil souboj mezi profesorem a žákem. Vztah bych nazval spíš synergií, ohromně důležitá byla důvěra ve studenty – třeba já jsem mohl zajišťovat IT službu pro školu a tím se učit a být zároveň prospěšný. Další klíčová věc je velká provázanost napříč ročníky.

Už na střední jsem začal dělat weby. Spoluzaložil jsem firmu a ta stále roste. Naše společnost je postavená na konceptu svoboda v práci. Lidi si vybírají, na čem chtějí pracovat, je to hodně o proaktivitě a člověk je pánem svého osudu. A o čem je podle mne škola? O “mindsetu”, učí (nebo by měla), jak nad věcmi přemýšlet.

Petr J.:
Jelikož mi střední šla levou zadní, často jsem kašlal na pro mne nepotřebné věci. Vybíral jsem si, co se mi líbilo. Hodně probírané látky není vůbec potřeba. Na VŠ se nic nezměnilo, rozhodl jsem se jít svou cestou. Když už jsem věděl, že mne vyhodí z VŠ, vzal jsem si ty nejlepší předměty učené kvalitními lidmi – věděl jsem, co se chci naučit. Jako programátor mám to štěstí, že nepotřebuji “papír” z výšky, stačí, že mám zájem a umím programovat.

Člověk by se měl rozvíjet rozhodně i mimo školu. Internet nabízí nepřeberně možností, já se odborně vzdělal sám. Pokud člověka něco zajímá, měl by si za tím jít taky ve svém volném čase a nečekat na školu.

Tom:
Chodil jsem na osmileté Gymnázium Českolipská a teď studuji na FIT ČVUT. Na gymplu jsem byl spokojen, myslím, že jsem měl vcelku štěstí na některé kantory. Například jedna francouzštinářka dokázala vzbudit u většiny žáků zájem o jazyk, často jsme hráli různé hry a před písemkou jsme společně látku zopakovali. Podstatnější bylo, že jsme si něco zapamatovali, a ne jestli test prověří, co jsme se naučili doma.

Zmínil bych ještě, že hodně velkou školou pro mne bylo improvizační divadlo. Začal jsem se v sedmnácti učit nepřipravenému projevu a dost mi to dalo. Musel jsem spolupracovat s ostatními na jevišti, přijímat jejich nápady, dokázat se vyrovnat s nejistotou a tvořit. Učil jsem se velice potřebné “softskills” a přitom se královsky bavil.

Intermezzo
Z jednotlivých osobních výpovědí se dalo vyčíst, že studentům často chybí reálná motivace k učení. Možná jsou některé předměty potenciálně užitečné, ale pedagogové nedokáží vždy ukázat jejich aplikovatelnost a krásu. Úspěch školy je hodně odvislých od učitelů (samozřejmě jim musí dát k tomu vedení školy podmínky). Důležité jsou jejich komunikační schopnosti (zjistit, kde je třeba problém v pochopení učiva), respektování studentů jako lidí, podporování zvídavosti a též dovednost navodit bezpečnou atmosféru k učení (ne strach z pochybení).

Uvědomovali jsme si, že jsme určitý výsek studentstva, jakási “angažovaná” skupina. Vnímali jsme, že někteří žáci se nezajímají a není lehké je učit. Padaly připomínky, že to může začít nesprávnou výchovou v rodině, kdy přístup rodičů ke škole, slušnému chování a pedagogům jako autoritám předurčuje, jak se ve třídě bude student chovat. Mnoho žáků je rovněž nuceno (rodiči nebo nastavením společnosti) studovat pro ně nevyhovující (někdy příliš náročný) typ školy.

Brainstorming nad tím, co by měla škola člověka naučit
Večer pokračoval nastolením otázky “Co by se mělo učit?” Hledali jsme, co by si měl člověk do života užitečného odnést. Nápady jsme zapisovali na tabuli, zaznamenali jsme toto:

Obecně

 • Najít vášeň
 • Umět se sebevzdělávat (hledat informace a správně s nimi nakládat)
 • Kriticky myslet
 • Ptát se
 • Nebát se chybovat
 • Kooperovat
 • Mít učivo usouvztažněné s praxí

Konkrétně

 • Porozumění textu
 • Jazyky (především AJ)
 • Matematické operace (tzn. ne namemorované postupy, ale pochopení)
 • Právní a finanční gramotnost
 • IT gramotnost

tabule

Jako první Vítek nadhodil, že prostřednictvím školy by měl člověk nalézt, co jej baví a zajímá. Do takového oboru se pak s chutí pustí do větší hloubky. Chápali jsme, že získávání vědomostí není jen o škole. Měli bychom se naučit pracovat s „vlastní hlavou“. Jak se sám učit, kde hledat relevantní informace. Následně je přebírat a hodnotit díky kritickému myšlení, naučit se uvažovat nezávisle.

Ohlas mezi diskutéry vyvolala rovněž poznámka Adriany, že by škola neměla trestat tolik chyby. Aby žáci nebyli odrazeni od ptaní se a zkoušení možností. Za přínosné jsme považovali kladně hodnotit postup a nedívat se jen na výsledek. Zkrátka pozitivnost.

Naše civilizace je založena na dělbě práce. Lidé jsou na sobě závislí, proto jsme mezi základní dovednosti zařadili schopnost kooperovat. Dokázat si rozdělit práci a odpovědnosti, poznat sílu spolupráce a že ve výsledku “jedna a jedna může být víc než dva”.

Pokusili jsme se hledat konkrétní předměty, které by člověku neměli proklouznout mezi prsty. Byli bychom schopni zaplnit několik tabulí, jelikož každý měl lehce odlišný názor, co je podstatné. Z pohledu celé skupiny to bylo čerpání informací z textu, porozumění, pak též znalost cizích jazyků jako prostředku k rozšíření obzorů (dost zajímavých informací je dostupných například v angličtině). Matematiku jsme viděli jako cestu k naučení se abstraktních operací, nejedná se jen sčítání nebo dělení. Matematika tříbí logické uvažovaní, schopnost dedukce, učí používat obecné postupy. Z hlediska každodenního života se nám zdála potřebná právní a finanční gramotnost, aby studenti nebyli ztraceni ve světě smluv, úroků a pojištění.

V budoucnu se neobejdeme bez informačních technologií. Jsou ideálním nástrojem pro zefektivnění automatických procesů, umožňují skoro okamžité sdílení dat a dělají sousedy napříč kontinenty. Škola by to měla reflektovat a rozšiřovat porozumění novým prostředkům.

fokus

Závěrem
Ke konci jsme ještě nakousli, co máme na dosah k ruky k podpoře učení. První dvě metody – pozitivní motivace a škola hrou – jsou vesměs známé, ale není od věci je zopakovat.

Moderní doba přišla se systémem Moodle, Wikipedií, videolekcemi dostupnými přes Youtube, díky Adrianě jsme objevili český ekoFun.cz, který pomůže nejen s ekonomií, já jsem zmínil For Dummies, kde jsou různé návody a postupy, a další nástroje se dají najít přes internetové vyhledávače. Netradiční může být práce se sociálními sítěmi jako Facebook přímo v hodinách, studenti na nich tráví hodiny času mimo školu a třeba by mohli objevit jejich pozitivní aspekty (sledování zajímavých osobností, sdílení novinek ze světa) a zároveň být upozorněni na hrozby (kyberšikana, krádež osobních údajů). Hovořili jsme hlavně o prostředcích dostupných jedním kliknutím.

Na prvním setkání, kde se mnozí účastnici teprve seznámili, pro mne bylo prioritou zjistit, jak smýšlí ostatní o vzdělávání u nás. Bylo cítit rozčarování ze stávajícího pořádku a zároveň touha napomoci zlepšení. Frekventovaně bylo používané slovní spojení “proč se učit”, taky bylo patrné přesvědčení, že studenti jsou různí, jiné osobnosti a že to by měl odrážet vzdělávací systém.

Ještě jednou bych připomněl, aby zápis ze středy nebyl desinterpretován, že nejsme specialisti na vzdělávání. Bavili jsme se o tom, jak to my ze své pozice cítíme. Zaznamenané myšlenky tedy nejsou dogmata, nýbrž názory, nad kterými se dá dále diskutovat.

Je pravděpodobné, že se bude konat další sraz s již více vymezeným tématem. Kdyby vás to zajímalo, napište. Závěrem bych rád poděkoval všem za účast a fakultě Informačních technologií na ČVUT za azyl.

Tom

Pozn.: Z časových důvodů jsme mohli probrat jen omezený okruh témat, kdyby někdo namítal, že vzdělávání evokuje daleko víc otázek.

Ještě pár odkazů:
Hackschooling makes me happy – O čem by měla být škola; inspirativní řeč od povolané osoby
Eduforum – Síť osobností pro inovace ve vzdělávání; pravidelné setkání s inspirativními prezentacemi
EDUin – Informuje o tom, co se ve vzdělávání děje a je důležité
Mimo školu – Rozcestník pro sebevzdělávání
Coursera – Zdarma online dostupné kurzy od světových kapacit
Open Culture – Kurzy zdarma, filmy zdarma, audioknihy zdarma, učebnice zdarma..